Nei til lovfestet frukt

Bystyret ønsker ikke at retten til frukt og grønt i skolen skal bli lovfestet i den nye Opplæringsloven.