Helsehjelp til utviste

Gunn-Vivian Eide (V) vil ha et eget helsesenter for illegale innvandrere i Bergen.