Fire personer til sykehus

Kollisjon mellom lastebil og personbil.