Dette må gjøres

Sjefene i Hordaland politidistrikt mener følgende tiltak må settes inn så snart som mulig