Fjordafart langs ukjende perler

Vegutløysinga blei aldri meir enn ei einsleg bru langt frå nærmaste veg. I dag er bilfrie gardar stor attraksjon i Åkrafjorden.