Produsentene reduserer arbeidsstokken

Båtprodusentene forbereder seg på nedgangstider, og er allerede begynt å redusere antallet ansatte.