- Ta det med ro!

«Nedslående» er ordet politiet bruker om dagens fartskontroller.