Tro på buss og bane

I Hordaland tror vi at utbygging av kollektivtransport spiller en viktig rolle i kampen mot klimautslipp.