Warloes milde gaver

Finansbyråd Henning Warloe kunne ta på seg spanderbuksene og dele millioner i går. Pengene renner inn i kommunekassen.