Storkontroll avslørte snusk på Torget

Seks torghandlere har drevet svart i flere år. 17 torghandlere mangler kasseapparat, til tross for pålegg. 25 av 29 ansatte var ikke registrert. Flere torghandlere risikerer politianmeldelse.