Vil granske giardia-saken på nytt

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ber Økokrim granske giardia-saken i Bergen på nytt.