Togstopp på Bergensbanen

Det oppsto i dag forsinkelser på Bergensbanen etter at morgenekspressen fra Oslo rev ned kjøreledningen ved Torfinnstølen øst for Finse.