Barn skal bo i fengsel

En bolig for familiene til innsatte skal bygges innenfor murene til Bergen fengsel.