Nok til alle, meiner Tryti

Naustdal-rådmann Anna Elisa Tryti meiner at Slettemark produserte så mykje at fleire museum kan utvide samlingane sine.