Dopdebuterer på barnehjem

Utekontakten i Bergen advarer mot at unge begynner med narkotika på barnevernsinstitusjoner.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

— Vi vet om flere unge som startet sine ruskarrierer på barnevernsinstitusjoner. Det kunne de gjøre fordi stoff og brukerutstyr var tilgjengelig der, sier Marit Sagen Grung i Utekontakten.

I desember overleverte hun rapporten «Unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum» til Bergen kommune.

Utekontakten har snakket med ungdommer som forteller at de satte sine første sprøyter med narkotika på barnevernsinstitusjoner.

— Problemet er at ungdommer som ikke har rusproblemer blir plassert sammen med ungdom med en lang ruskarriere, sier Grung.

«Bidrar til problemet»

«Det er et klart funn at det både er tilgang på rusmidler og utstrakt rusmisbruk blant ungdom på de ordinære ungdomshjemmene. Dette er en stor utfordring», fastslår Utekontakten i rapporten.

«Et like klart funn er at systemet som har i oppdrag å ivareta barn og ungdom, i seg selv bidrar til problemet».

Barnevernet: - Skal ikke skje

— Barn som plasseres i institusjoner er barn i krise. De trenger mye omsorg og trygge omgivelser. I stedet utsettes de for risiko ved at de plasseres tett på rus, sier Grung.

Rusmisbruk på barnevernsinstitusjoner ble grundig dokumentert da Utekontakten arbeidet med rapporten om unge med tunge rusproblemer.

Barnevernsbarn (13) langet

I rapporten vises det til at både offentlige etater og en rekke informanter uttrykker bekymring for at «unge med rusproblemer plasseres i institusjoner med lav kontroll og lav kompetanse på rus».

Denne uken ble en 13 år gammel gutt tatt for å selge hasj på Bystasjonen. Gutten var i barnevernets omsorg da han ble tatt for langingen.

Allerede i 2006 advarte politi og Utekontakten over et voksende miljø rundt Bystasjonen, der unge ruset seg og begikk kriminalitet.

— Vi la merke til at vi sendte og flere bekymringsmeldinger i forhold til rus og omsorgssituasjon om barn og ungdom som allerede bodde på barnevernsinstitusjoner, sier Grung.

Mange av barnevernsinstitusjonene i Bergen ligger i Fana. Norvald Visnes, sjef for Bergen Sør politistasjonsdistrikt, har mye kontakt med barnevernet.

— Vi opplever jevnlig at ungdommer stikker av fra institusjonene. Politiet finner dem ofte igjen i belastede miljøer, der personer ruser seg og begår kriminalitet, sier Visnes.

Han bekrefter at politiet kjenner til at ungdom ruser seg på barnevernsinstitusjoner.

— Vi ser at det skjer utenfor, og tidvis også innenfor, institusjonene. Hvilke maktkilder har barnevernet til å ransake en ungdom som har vært på rømmen og som kanskje har med seg narkotika tilbake, spør politiinspektøren.

Selger dop og sex

Noen barnevernsbarn selger selv narkotika for å finansiere rusmisbruket. Noen jenter finner andre måter å skaffe penger på:

— Vi har informasjon om at mindreårige jenter som har vært på rømmen har prostituert seg, sier Visnes.

I et brev til barnevernet tok han nylig opp politiets bekymring.

— Noen institusjoner har en utfordring med at mange belastede ungdommer er samlet på et sted. Vi ser at det særlig er når de slår seg sammen at de rømmer for å stjele biler, og begå skadeverk og annen kriminalitet, sier Visnes.

I brevet til Geir Kjell Andersland i Bufetat tok han også opp spørsmålet om barnevernsinstitusjonene har gode nok forutsetninger for å ta vare på ungdommene.

— Min oppfatning er at barnevernet generelt, og også institusjonene, mangler nødvendige verktøy for å hindre at de stikker av og ruser seg, sier Visnes.

- Våger ikke

Marit Sagen Grung tror en viktig del av problemet er at mange i barnevernet er redde for å bruke den tvangen de har lov til.

— En del ansatte i barnevernsinstitusjonene våger ikke gå inn og utøve myndighet, sier Grung.

Hun viser til et eksempel der en ansatt på et institusjon skulle legge inn rene klær på rommet til en ungdom.

— Vedkommende finner brukerutstyr i rommet, og velger da å gå ut. Saken blir ikke tatt opp, fordi da må man føre protokoll på ransaking. I stedet legger man rett og slett lokk på det, sier Grung.

Publisert:
I KRISE: - Barn som plasseres i institusjoner er barn i krise. De trenger mye omsorg og trygge omgivelser, sier Marit Sagen Grung i Utekontakten.