Påverkar 1500 jobbar

Hjørnesteinsbedrifta Sør-Norge Aluminium AS betyr nesten alt for sysselsetjinga i Kvinnherad.