Tatt etter knivtrusler

Paret utløste brannalarmen, truet med kniv og forsøkte å bruke en falsk resept.