Kritiserer sikkerheten i Jernbaneverket

Jernbaneverket får kraftig kritikk for sin sikkerhetsstyring og rutiner på flere plan etter en alvorlig togavsporing på Bergensbanen.