Frikjenner rådmann

Innbuarane i Eidfjord kan vera trygge. Eit uval slår fast at kommunen har ein kompetent administrasjon som arbeider i tråd med det som gjeld i norsk kommunalforvaltning.