Voldelige gutter får hjelp for sent

Tidlig hjelp fra barnevernet øker sjansen for at barnet ikke ender opp som kriminell. For 19-åringen gikk det galt.