Store forskjeller mellom bydelene

Årstad, Bergenhus og Laksevåg har dobbelt så mange barnevernsbarn som Åsane.