- Dilemma for Bufetat

Avdelingsdirektør Nina Bolstad i Bufetat Region Vest medgir at det ikke alltid har vært ledige senger.