Østers frå Lindås til Lyon

På 1900-talet stod tsaren av Russland på kundelista til østersoppdrettarar i Lindås. Den gamle tradisjonen er tatt opp att.