1000 skadde sjøfugl

Over tusen sjøfugl er trolig blitt skadd og tilgriset av olje fra det havarerte lasteskipet «Server» ved Fedje.