Nytt trykkammer til Haukeland

Haukeland universitetssjukehus får det mest moderne trykkammeret i Norge til behandling av dykkeskader, kullosforgiftning, stråleskader eller kroniske fotsår hos diabetikere.