Bilistane får heile rekninga

Bilistane på Sotrabrua må innstilla seg på å betala eit nytt Sotrasamband utan hjelp frå staten. Si din mening!