Brannvesenet setter <br/>bom for ambulansene

Ambulanser fra Helse Bergen har flere ganger kommet til låste bommer når de skal hente pasienter. Brannvesenet nekter å gi fra seg nøklene.