Skjermar lokalsjukehusa

Direktøren i Helse Førde skjermar sjukehusa i Eid og Lærdal for nye store kutt. Direktøren avventar den nasjonale utgreiinga om innhaldet i lokalsjukehusa.