• krasjet.jpg

Krasj på E39 ved Haukås

De involverte i ulykken ble tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet.