• (1/4)
    PÅ SKJEVE: «Stillasbygg utfordrende løsninger i høyden», står det på banneret. FOTO: KARI PEDERSEN

Stillas veltet i Sandviken

Har slitt seg og står ustøtt i vinden, meldes det.