Kommunen løp fra løftene

Bjørn og Ina Taule har måttet tåle støy og hets fra Aurdalslia skole i årevis. I juni lovet kommunen dem støygjerde før skolestart. Ingenting har skjedd.