• VET FOR LITE: Kunnskapen blant fastlegene er for dårlig om dopingrelaterte skader. - Vi ser at dopingmisbrukerne ofte har mer kunnskap om bruk og bivirkninger enn helsepersonell, sier professor i psykologi, Ståle Pallesen. FOTO: Odd Mehus

Leger har liten kunnskap om dopingskader

Fastleger har for liten kunnskap om dopingskader hos unge brukere. - Det bør ringe en bjelle når ungdom ber legen om antiøstrogen.