Det har oppstått full forvirring i byrådet etter at Frp denne uken la frem sin egen bybanerapport, bestilt fra Multiconsult. Tunneltraseen som foreslås får støtte både fra Ap— og H-politikere i bystyret.

Byrådsleder Stolt-Nielsen var ikke klar over at et av byrådspartiene jobbet med denne tunneltraseen før hun leste det i BT.

— Frem til tirsdag var jeg ukjent med at det skulle komme en rapport.Ifølge leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, visste imidlertid begge Frp-byrådene om at rapporten kom. Da BT snakket med han tidligere i uken, sa han at de var informert og sto bak det arbeidet som var gjort. I dag modererer han seg litt:

— Det blir både riktig og feil å si det på den måten. Liv var ikke informert. Hun ante ikke hva som foregikk.

- Hvorfor ikke?

— Dette var i regi av Bergen Frp. Vi har vedtak fra årsmøtet og styret om å gå for tunneltrasé. Siden forslaget vårt ikke gikk gjennom hos byrådet, så bestemte vi å få laget en egen rapport. Byrådene var ikke involvert i vedtaket om å bestille den.

Lund vedgår at han informerte Liv Røssland via e-post i forrige uke om at det skulle avholdes en pressekonferanse sammen med Multiconsult. Gunnar Bakke var ifølge Lund informert om bestillingen underveis.

— Han har nok visst om dette, ja, sier han, og viser til at Daniel Hägglund, som er nestleder i Bergen Frp, var med å bestille rapporten.

Hägglund er også Bakkes politiske rådgiver.

Skal diskutere internt

At ingen av Frp-byrådene informerte om rapporten, svarer byrådsleder Stolt-Nielsen følgende på:

— Jeg har ikke kommentar til hvem som visste hva. Det er et spørsmål vi får ta opp internt. Det er naturlig at vi kommer til å ha diskusjoner rundt dette.

Hun påpeker at det hadde vært «hensiktsmessig» å bli informert om arbeidet på forhånd.

— Hvor bra er dette for samarbeidsklimaet? - Det er et spørsmål som er naturlig å ta internt.

De to Frp-byrådene har selv veldig forskjellige forklaringer rundt hva de selv visste, og når. På spørsmål om han ble informert om denne rapporten, svarer Bakke følgende:

— Det spørs hva som menes med informert. Vi har ikke vært involvert i vedtaket om å bestille den. Men vi har vært kjent med at de har hentet inn faglige råd. Det har det vært helt åpent om i partier og på møter i partigruppene. Men i hvilken form disse rådene skulle komme er det gruppeleder og leder i Bergen Frp som har styrt.

- Lund sier du ble informert, og står bak denne rapporten?

— Det som har vært kjent i partiet er at de har bedt om faglige råd. Det har det vært åpenhet rundt om i partiet og på partimøter. Det er rart dersom ikke alle i partiet har hørt om dette.

- Er det ikke normalt at dere informeres om bestillingen av rapporten?

— Det kan du selvfølgelig si. Men vi har ulike roller i partiet, og i denne saken er det en uenighet om trasévalget. Det må vi respektere, og så skal vi kjøre ryddige prosesser og ta mot de innspillene som kommer.

Kjente ikke til

Liv Røssland bedyrer at hun ikke var kjent med bestillingen av rapporten. Samtidig bekrefter hun at Lund sendte henne en e-post.

— Det var vel kanskje i forrige uke, jeg husker ikke helt konkret. Han sa det skulle være en pressekonferanse med Multiconsult. Men jeg kjente ikke innholdet i den eller hva de hadde bestilt fra selskapet.

Spørsmålet om hvorfor bystyregruppen og lokallaget til Frp ikke informerer byrådene sine, mener hun vi må stille til andre.

- Men du samarbeider vel med dem?

— Ja, men dette har ikke vært tema når jeg har vært på møter.