Som siste parti ut inviterte Rødt til sommeroppsummering av den politiske situasjonen. Sammen med partileder Bjørnar Moxnes (33) møtte to andre partitopper som understreket at de også var småbarnsforeldre. Den gamle garde fra de harde 70-årene var ikke å se.

— De er fortsatt med oss, rundt om i by,-og kommunestyrer, og de representerer jo en enorm politisk kapital som er viktig å bruke. Men det er rett at vi forsøker å bygge opp nye profiler til å fronte partiet, forklarte Moxnes.

Mai-møtet

Samme helgen som regjeringspartiet Høyre og Erna Solberg holdt landsmøte i mai, avviklet Rødt sitt, uten særlig oppmerksomhet. Men i forkant var det en heftig debatt om revolusjonære formuleringer i partiprogrammet.

Gamle ml'ere, som i sin tid stiftet det som nå er Rødt, sto frem og ville ta vare på omtale av de to kommuniststormaktene Sovjet og Kina. Blant annet.

Men de tapte, så det grein. Mot to stemmer avholdende, vedtok Rødt at fremtidig sosialistisk revolusjon skal foregå demokratisk.

2300 medlemmer

— Sosialisme uten demokrati er ingen sosialisme, gjentok partilederen i går.

- Etter stortingsvalget i fjor var det noen som tok til orde for å slå sammen Rødt og SV. Er det fortsatt ikke aktuelt?

— Det venstresiden trenger minst nå er en navlebeskuende prosess i minst fem år om et slikt spørsmål, svarte Moxnes

Hans parti har i dag 2300 medlemmer, en økning på 15 prosent fra samme tid i fjor.