• NESTENULYKKE: Slik endte bussturen på Hundvin. FOTO: SILJE SÆTERDAL BØYUM

Buss i grøften i Lindås

Bussjåføren skulle unngå møteulykke og skal ha hevet bussen av veien.