• BRANN: Flere eldre mennekser ble evakuert under brannen. FOTO: GEIR MARTIN STRANDE

Eldre evakuert etter brann

Branntilløp i omsorgsbolig på Minde.