• (1/2)
    FORSVARSSPRAY: Salget av lisensfri forsvarsspray har eksplodert i Bergen. FOTO: RUNE STØLÅS

Utsolgt for forsvarsspray

Salget av forsvarsspray og overfallsalarm har eksplodert i Bergen.