Politikeren informerte selv fylkeslederen i partiet tidligere i høst, mens han var under etterforskning av politiet.

— Jeg ble kjent med dette i september. Han tok kontakt med meg og opplyste at han var i kontakt med politiet i forbindelse med en overgrepssak. Han fortalte også at han trakk seg fra alle verv, sier fylkeslederen i det aktuelle partiet.

Seksuell omgang

Siktelsen gjelder ett tilfelle av seksuell omgang med et barn under 14 år. Strafferammen er fengsel i inntil ti år.

Politikeren selv ønsker ikke å kommentere saken overfor BT.

Etter det BT kjenner til, ligger det anmeldte forholdet flere år tilbake i tid. Fornærmede og politikeren er ikke i slekt, og skal ikke ha hatt noen kontakt i partisammenheng.

Trakk seg

Mannen var lokallagsleder i partiet, og hadde flere andre verv, før han trakk seg i høst.

Fylkeslederen vet ikke hvordan politikeren stiller seg til anklagen.

— Vi snakket ikke i detalj om hva dette dreide seg om. Han fortalte at dette var en gammel overgrepshistorie som er under etterforskning, og at han har gitt en forklaring til politiet. Nå avventer jeg utfallet av etterforskningen, og kan ikke si så mye mer, sier fylkeslederen.

Også fornærmede har forklart seg for politiet. Hans bistandsadvokat, Ivar Abrahamsen, ønsker ikke å kommentere saken.

På grunn av habilitetskonflikt har saken blitt etterforsket ved en annen politistasjon enn der politikeren er hjemmehørende. Bakgrunnen er at en ansatt i politiet er i slekt med en av partene i saken.

Gikk til ransaking

Politiet fikk tidligere i år rettens medhold i at de kunne gå til ransaking for å sikre bevis. Både mannens telefon og PC ble gjennomgått. Etterforskningen er nå avsluttet.

Politiadvokat Trond Eide sier saken er oversendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse, men vil ikke kommentere den ytterligere.

Mannens forsvarer, advokat Kjell Steinsbø, sier han avventer resultatet av etterforskningen.

— Jeg har ikke fått noen tilbakemelding fra politiet, og kan ikke si noe.

— Hvordan stiller din klient seg til siktelsen?

— Jeg ønsker ikke å si noe om det nå.