• BYGGES OM: Kommunehuset i Eidsvåg kan bli MO-senter for byens rusavhengige i Bergenhus og Åsane.

Kan få MO-senter i Eidsvåg

Vurderer lokaler i kommunehuset.