Nå risikerer legen å miste autorisasjonen. Fylkeslegen i Hordaland har oversendt saken til Statens helsetilsyn.

Det var i mai Fylkeslegen i Hordaland opprettet tilsynssak mot fastlegen, som holdt til ved et legesenter et sted i Hordaland. En kvinne hadde henvendt seg til hjemkommunen, hvor fastlegen var ansatt.

Hun oppdaget at mannen trolig hadde gått inn i hennes journal etter at hun hadde fått en ny fastlege.

Fikk bekymringsmelding

— Tilsynet ble opprettet da vi fikk bekymringsmelding fra ledelsen i kommunen. De mistenkte at legen hadde brutt taushetsplikten, sier assisterende fylkeslege Signe Marit Stephanides.

Legen i 40-årene skal ha hatt et lengre forhold til den kvinnelige pasienten. Og opplysningene i hennes journal fikk han ut etter at forholdet til kvinnen var avsluttet.

Kvinnen tok kontakt med kommunen for å få vite hvem som hadde hatt tilgang til hennes journal. Det var da dette skal ha blitt oppdaget.

Fylkeslegen ønsker ikke å si så mye om saken nå. De understreker at kun den legen som har et behandlingsansvar for en pasient, skal ha tilgang til pasientens journal.

— Her dreier det seg om rollesammenblanding og tilegning av opplysninger i pasientens journal, sier Stephanides.

Avgjøres av Helsetilsynet

  1. august i år ble saken sendt videre til Statens helsetilsyn. Fylkeslegen mener blant annet at fastlegen har brutt forsvarlighetskravet og avventer nå avgjørelsen i Statens helsetilsyn.

— Vi ser alltid alvorlig på saker hvor opplysninger kommer på avveie eller der hvor vi mener at taushetsplikten er brutt, sier Stephanides.

Til Fylkeslegen i Hordaland har legen sagt at pasienten hadde fortsatt med å oppsøke ham for konsultasjoner. Han hadde derfor åpnet journalen i behandlingsøyemed. Han har imidlertid innrømmet at siste gang han åpnet journalen var det brudd på reglene.

Helsetilsynet opplyser om at de årlig har rundt åtte saker som gjelder helsepersonell som sjekker journaler uten at de har rett til dette.

I begynnelsen av oktober ble legen gitt en frist på tre uker til å uttale seg.

BT har henvendt seg til legen for en kommentar i saken uten å lykkes.