Linsene kunne brukes til å forstørre bilder med, som brennglass og til å samle sollyset.

Eventyrfortelleren Hans Christian Andersen ga en morsom skildring av alt en kunne se av underlige «smådyr» når en brukte noe så enkelt som en vanndråpe til å forstørre med.

Briller var i bruk i Kina lenge før de ble kjent i Vesten, men mange hadde bare farget glass, og trolig har de først og fremst vært brukt til pynt.

I Romerriket fortalte Plinius den eldre at keiser Nero brukte en linse for å se gladiatorkampene bedre. Briller slik vi kjenner dem i dag, ble utviklet i Firenze i Italia mellom 1280 og 1285, men en vet ikke hvem oppfinneren var.

De kom raskt i allmenn bruk i byen, og derfra spredde de seg over hele Europa.