• RISIKOOMRÅDER: En ny rapport legger frem over 80 tjenesteområder i kommunen som bør være gjenstand for nærmere gransking. Revisjonsfirmaet mener disse områdene faller inn under risikosonen hvor kommunen ikke utfører tjenestene sine i henhold til regelverket.

Høyrisiko rundt kommunetjenester

En ny rapport mener det bør gjennomføres granskinger i kommunale barnehager, skoler, sykehjem og i administrasjonen. Mistanken er at tjenestene ikke holder mål.