• OSBANENS BESTEVENNER: (Fra v.) Roar Nilsen, Ingvard Aam og Per Ivar Tautra har lagt ned utallige dugnadstimer i jernbanevognen, og flere skal det bli. I bakgrunnen Stend stasjon, den eneste som står igjen i sin opprinnelige utforming fra tiden da Osbanen eksisterte.

Fra hønsehus til kulturminne på skinner

Den var med på å frakte over fire millioner passasjerer mellom Os og Nesttun. Nå skal Osbanevognen settes i stand slik den var da den kom fra England i 1894.