• FEIL RETNING: Leiar i Førde islamske senter, Hoje M. Ibrahim Zarghoon inspiserterer det muslimske gravfeltet på Blomreina gravplass i Førde saman med dotra Asiyah. Begge er glade for at feilen no er retta opp. Gravplassen i Førde er teikna av landskapsarkitektane Grindaker AS i Oslo, og vart tatt i bruk i 2003. FOTO: ODDLEIV APNESETH

Gravla muslimer feil veg

I nesten ti år har det muslimske gravfeltet i Førde peika feil veg.