• ISOLAT: Gul trekant på døra inneber ekstra tiltak for sjukehuspersonellet. Her er det sjukepleiar Ida Johnsen på medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus som tek på seg nødvendig utstyr. FOTO: Paul S. Amundsen

Farleg bakterie herjar Haukeland

Smitte frå resistente bakteriar er så langt funne hos om lag hundre pasientar på Haukeland Universitetssjukehus, mot normalt under ti tilfelle årleg i heile landet.