Forgrep seg på mindreårig to ganger

Så ble de kjærester.