Halve kommunestyret var ugilde

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nektar å godta kommuneplanen for Solund. Halvparten av kommunestyret kan ha vore inhabile.