• ENDRES: De ansatte i Bergen Hjemmetjenester KF skal inn igjen under byrådsavdelingen for helse- og omsorg. Dermed reverseres nok en prosess i kommunen. Flere kommunale foretak er blitt innlemmet i Bergen kommune igjen den siste tiden. Arkivfoto: Tor Høvik.

Byrådet snur egen politikk

Går motsatt vei av den de selv ønsker å gå. Hjemmehjelp- og boligtjenester trekkes nå inn som en del av kommunen igjen.