• Jeg er veldig takknemlig for alle mulighetene jeg fikk da jeg vokste opp i Bergen