Dessuten må Jernbaneverket gi fra seg mye areal.

Bybanelinjen til Fyllingsdalen er langt fra uten konflikter. Den største aktøren som kan skape problemer for fremdriften, er Jernbaneverket.

Som BT tidligere har skrevet, må etaten gi fra seg store arealer på Mindemyren, der godstog med biltransport i dag losses, og en del areal på Nygårdstangen. Dessuten står Jernbaneverket som eier og bruker av Kronstadsporet, det gamle jernbanesporet fra sentrum, under Kronstad og frem til Mindemyren.

Mindemyren er allerede regulert, men Jernbaneverket har levert inn innsigelse. Den innsigelsen skal behandles av Miljødepartementet de kommende månedene.

Forhandlingene mellom kommunen og Jernbaneverket om de andre områdene har pågått en stund, men intensiveres nå som Fyllingsdalsbanen har rykket foran i køen.

- Det er riktig at Jernbaneverket er en hovedutfordring. Men vi har fått signaler om at dette kan løses, sier plansjef Mette Svanes.

En av løsningene kan bli å fylle ut noen meter i Store Lungegårdsvannet, slik at det blir plass til alt. Men også dette er kontroversielt blant naboer og miljømyndigheter.

Dersom Kronstadsporet skal benyttes til den nye bybanetraseen, vil det kunne hindre fremdriften av byggeprosessen. Jernbaneverket har nemlig gitt beskjed om at sporet ikke frigjøres før tidligst år 2020. Kommunen planlegger byggestart for bybanelinjen i 2018.

- Kronstadsporet brukes som såkalt uttrekksspor, det vil si at man snur godstog og lignende på det. Det trengs til denne funksjonen frem til den nye Ulrikstunnelen åpner i 2020. I tillegg er vi avhengig av virksomheten på Mindemyren kan flyttes, forteller Solveig Mathiesen.

Hun tror likevel at også dette er mulig å løse.

- Vi kan eventuelt begynne å bygge på andre deler av traseen, og så ta Fløen til Kronstad til slutt. Men alt dette er ting vi skal vurdere i planprosessen, sier hun.